Deelnemen

Is jouw bedrijf gevestigd in de Achterhoek en wil je actief deelnemen aan één of meer activiteiten van SmartHub Development? Dan kan je je aanmelden door de inschrijfformulieren in te vullen.

Voorwaarden voor inschrijven als bedrijf

Belangrijk om te weten

  • Alleen bedrijven die lid zijn van SmartHub Development kunnen medewerkers laten deelnemen aan de activiteiten die door de vereniging worden geïnitieerd en gefaciliteerd.
  • Het bedrijfslidmaatschap bedraagt €500,00 excl. Btw per jaar. De factuur wordt eind van het kalenderjaar toegestuurd. Het lidmaatschapsbedrag van het eerste jaar wordt bepaald op basis van het aantal maanden dat je bent aangemeld.
  • Voor inschrijving is het nodig alle verplichte velden in te vullen.
  • Bij inschrijving ga je akkoord met de gedragscode.

Voorwaarden voor inschrijven als werknemer

Belangrijk om te weten

  • Je lidmaatschap aan een lerend netwerk is op persoonlijke titel en dus niet overdraagbaar aan een collega.
  • Per lerend netwerk kan maximaal één vak professional per bedrijf deelnemen.
  • Het deelname bedrag aan een lerend netwerk bedraagt €750,00 excl. btw per jaar op basis van 8 deelnemers. De factuur wordt eind van het kalenderjaar toegestuurd. Het lidmaatschapsbedrag van het eerste jaar wordt bepaald op basis van het aantal maanden dat je bent aangemeld en het aantal deelnemers in het netwerk.
  • Met de inschrijving wordt toestemming gegeven om de gegevens op te nemen in de geautomatiseerde systemen van de rechtspersoon.
  • Voor inschrijving is het nodig alle verplichte velden in te vullen.
  • Bij inschrijving ga je akkoord met de gedragscode.