Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met andere netwerken?

Een lerend netwerk bij SmartHub Development onderscheidt zich  door de groepsgrootte, maar ook de randvoorwaarden zorgen voor een verschil met andere netwerken. De relatie, het vertrouwen, de verdieping, de agenda die door de deelnemers wordt bepaald en de mate van continuïteit zijn allemaal zaken die daarop van invloed zijn. 

Waarom zijn er maximaal 8 deelnemers in een Lerend Netwerk?

Er wordt bewust voor een kleine groep van deelnemers gekozen. Het is belangrijk dat er een klimaat van vertrouwen en veiligheid wordt gecreëerd voor de deelnemers. Door de groep klein te houden kan men elkaar goed leren kennen en ontstaat er verdieping. Een groep van 8 deelnemers zorgt variatie, maar levert ook een bijdrage aan de andere genoemde randvoorwaarden. 

Hoeveel verschillende bedrijven nemen deel in een lerend netwerk?

Ook hier is het aantal van 8 bewust gekozen. De deelnemers zijn allemaal afkomstig uit verschillende bedrijven. Hiermee worden variatie, input, ervaring en perspectief gewaarborgd. Er wordt niet vanuit één bedrijf gekeken, maar vanuit verschillende invalshoeken waardoor de juiste balans ontstaat. 

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

Aan de invulling van de bijeenkomst wordt in samenspraak met de groep vorm gegeven. Het kan hierbij gaan om een stuk kennisoverdracht, uitwisselen van ervaringen en het bespreken van een gekozen thema. Er kunnen ook gastsprekers uitgenodigd worden. Vaak komen die uit het eigen netwerk van de deelnemers. Er is daarnaast ruimte voor een informele invulling waar onder het genot van een eenvoudige maaltijd met elkaar gesproken kan worden. Het netwerk spreekt op jaarlijkse basis met elkaar wat de behoeften en verwachtingen zijn, zodat het voor iedereen aantrekkelijk en zinvolle bijeenkomsten blijven. 

Hoe worden de thema’s van de bijeenkomsten bepaald?

De thema’s worden door de deelnemers bepaald. Zij geven richting aan de agenda en bepalen welke thema’s er in hun vakgebied top-of-mind zijn.  

Wat kan ik verwachten van de facilitator?

De facilitator is dienend aan de groep en heeft als taak de groep te begeleiden en de kwaliteit en continuïteit van de bijeenkomsten te waarborgen. De facilitator ziet er ook op toe dat er met een zuivere intentie wordt deelgenomen en de veiligheid en het vertrouwen binnen de groep voorop blijven staan. Daarnaast zorgt de facilitator voor de praktische organisatie en voorbereiding van de bijeenkomsten.  

Waarom de gedragscode?

De ondernemers die aan de basis staan van SmartHub Development en de inmiddels aangesloten bedrijven, vinden deze gedragscode erg belangrijk zowel voor de deelnemende organisaties als de deelnemende professionals. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk en de intentie om deel te nemen dient zuiver te zijn. Door een gedragscode af te spreken, committeren de deelnemers, maar ook de ondernemers, zich zonder dubbele agenda’s. De doelen van het netwerk zijn kennis delen, ontmoeten, verbinden, jezelf en elkaar beter maken. 

Waarom van 15-19 uur?

We zien de deelname als een gezamenlijke investering van jou en jouw bedrijf. Het lerend netwerk moet bijdragen aan jouw ontwikkeling waardoor jijzelf kan groeien, maar ook aan jouw organisatie meerwaarde kan leveren. We vragen daarom zowel tijd van jouw werkgever als van jezelf als deelnemer.

Ben ik verplicht om te komen?

Continuïteit en toewijding behoren tot de kernwaarden van het lerend netwerk en we vragen dit van de individuele deelnemers en deelnemende organisaties. Om individueel en als groep samen te groeien hechten we veel waarde aan commitment en actieve deelname.

Kan ik ook deelnemen als mijn bedrijf geen lid is van SHD?

Het is een voorwaarde dat jouw organisatie lid is van SHD om deel te nemen. Mocht je interesse hebben om andere vak professionals te ontmoeten, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee hoe je jouw organisatie kan laten zien wat jouw deelname aan een lerend netwerk ook voor hen kan opleveren.

Welke lerende netwerken zijn er?

De eerste lerende netwerken die we zijn gestart richten zich op: Human Capital, E-commerce, Smart Industry en Finance. En we zijn actief aan de slag om volgende netwerken te starten op de vakgebieden: Quality, Inkoop, Logistiek en Teamleiders. Heb je interesse in een vakgebied dat we nog niet hebben genoemd. Laat dat ons graag weten, dan kunnen we dat meenemen in de verdere ontwikkelingen. 

Wie zijn de andere deelnemers?

Je ontmoet jouw vakcollega’s, allen professionals werkzaam in hetzelfde vakgebied. De een met wat meer ervaring dan de ander, maar dat draagt bij aan de kracht van het lerend netwerk. Waar de een nog veel kan leren van iemand met veel ervaring, kan de ander geholpen zijn met de frisse blik van iemand die nog minder lang actief is binnen het specifieke vakgebied. 

Kan ik ervaren of het iets voor mij kan zijn?

We gaan daarover graag met je in gesprek. Laat een kort bericht achter via mail of bel ons. Dan bespreken we jouw behoeften te bespreken en de mogelijkheden.