Regionaal Jobcraften

Dé plek om doorlopend bezig te zijn met de ontwikkeling van je medewerkers

Je wilt je medewerkers continu de gelegenheid bieden om te kunnen blijven groeien in het werk en hun professionele rol. Je realiseert je dat als je niet proactief aandacht geeft aan deze behoefte dit ten koste gaat van het werkplezier en de prestaties die worden geleverd. Niet altijd heb je in je eigen organisatie direct de mogelijkheid om medewerkers verder te laten verdiepen of verbreden in het werk. Door regionaal de samenwerking op te zoeken met andere bedrijven, kan daar wel invulling aan worden gegeven. 

SmartHub Development biedt ondernemers de gelegenheid om deze vraagstukken in te brengen, zodat in het netwerk van regionale bedrijven kan worden gezocht naar slimme verbindingen met andere organisaties. Ook kunnen via SmartHub coaches worden betrokken die begeleiding kunnen bieden gedurende het ontwikkeltraject van de betrokken medewerker.

In deze korte film wordt een verdere toelichting gegeven hoe het in zijn werk kan gaan:

Heb je vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Je kunt ons ook volgen via LinkedIn