Over SmartHub Development

Dé regionale plek voor proactieve ontwikkeling van medewerkers

SmartHub Development is een gezamenlijk initiatief van ondernemers in de Achterhoek. De vereniging biedt verschillende bedrijfsoverstijgende leer- en ontwikkelactiviteiten in de regio. Hierin wordt het lerend, creatief en oplossend vermogen van vak professionals aangesproken en volop benut. Slimme interventies die ertoe bijdragen dat mensen zich uitgedaagd en verbonden blijven voelen met het werk dat ze doen. 

Doordat een veelheid aan Achterhoekse bedrijven hier actief aan deelnemen, plukken werkgever en medewerker hier beiden de vruchten van. Door het regionale karakter wordt de aantrekkelijkheid van de Achterhoek versterkt; dé regio waar leven lang leren en ontwikkelen een natuurlijke vanzelfsprekendheid is in elke fase van een loopbaan.

Samen slimmer

De activiteiten die door SmartHub Development worden geïnitieerd en gefaciliteerd zijn erop gericht om verder te kijken dan de eigen organisatie. Slim gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Wederkerigheid, vertrouwen en een open mindset zijn de kernwaarden van waaruit met elkaar wordt samengewerkt. Alleen dan is leren en groei mogelijk en word je sámen slimmer. Alle betrokken partijen spreken dit met elkaar af in een gedragscode.

Heb je vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier

Je kunt ons ook volgen via LinkedIn