Wat is het doel van SmartHub Development?

Smarthub Development faciliteert en organiseert lerende netwerken tussen de leden op verschillende thema’s, zoals HR en finance. Daarnaast werken wij samen met de leden aan het opzetten van regionaal jobcraften. In de toekomst willen wij dit verder uitbouwen met andere activiteiten die passen bij de vereniging.

Een deel van de activiteiten zijn lerende netwerken. Dit zijn groepen van vakprofessionals uit bedrijven in de Achterhoek die vijf keer per jaar samenkomen. De werknemers wisselen vraagstukken uit die ze in het werkveld tegenkomen, zodat ze zich daarin samen kunnen verdiepen en elkaar kunnen motiveren en helpen. Daarnaast willen we graag het ‘regionaal jobcraften’ van de grond krijgen. Hierbij kijken bedrijven of een werknemer bij een collega-bedrijf aan de slag kan om daar verder te leren of aan de slag te gaan tot zijn of haar volgende positie binnen het bedrijf weer beschikbaar is.


SmartHub Development onderscheidt zich van vergelijkbare initiatieven door te werken op regionaal niveau in plaats van landelijk. Als reactie op onze initiatieven, zoals de lerende netwerken, krijgen we vaak terug hoe uniek het is hoe bedrijven in de regio zo goed met elkaar verbinden. Dat gebeurt door bij elkaar over de vloer te komen, bij elkaar in de keuken te kijken en informatie uit te wisselen. Er wordt samengewerkt over je eigen bedrijfsmuren heen en dat is heel uniek in de Achterhoek.